Tapeo Tel Aviv
16 Ha'arba'a St., Tel Aviv
Phone: 03-6240484
Tapeo Herzliya
9 Shenkar St., Herzliya Pituach
Phone 09-9546699

Tapeo Herzliya

9 Shenkar St., Herzliya Pituach
Phone 09-9546699 fax 09-9576330
Sunday – Thursday 12PM- 3PM , 6PM-12AM
Friday and Saturday 6 PM – 12AM

To The Restaurant

Tapeo Tel Aviv

16 Ha'arbaa Street, Tel Aviv
Phone 03-6240484 fax 03-561146
Opening Hours Sunday –Friday 6 PM – 12AM
Saturday 12:00 PM- 4 PM
6 PM - 12AM

To The Restaurant